Vážený kolega,

dovoľ, aby som Ťa informoval o termíne konania 19. ročníka predajnej výstavy 

„Nože KNIVES Bratislava 2018“,

ktorá sa bude konať dňa 21. apríla 2018 v Dome Kultúry Ružinov (CULTUS), Ružinovská ul.č.28, v Bratislave.

Na túto výstavu Ťa čo najsrdečnejšie pozývam.

Výstava sa bude konať iba jeden deň (v sobotu) a cena za prenájom jedného stola (rozmerov cca 80×80 cm) je 20,- €. V prípade dvoch a viac stolov je cena 20,-za každý jeden stôl, resp. za umiestnenie vlastného zariadenia o ploche neprevyšujúcej 2 m2, je 40,- €. Zabezpečenie el. zásuvky 5,- €. Otvorenie výstavy pre verejnosť je o 09.00 hod. (pre vystavovateľov je vstup od 06.00), koniec cca o 16.00.

Počas výstavy každý vystavovateľ zodpovedá za svoje exponáty. Treba si dávať pozor, lebo v minulosti už došlo ku krádežiam vystavených výrobkov.

Prípadný predaj svojich výrobkov realizuje vystavovateľ v súlade so živnostenským resp. obchodným zákonníkom SR a organizátor za jeho konanie, ktoré by nebolo v súlade s platnou legislatívou, nenesie žiadnu zodpovednosť.

Ak plánuješ, že sa výstavy zúčastníš, prosím Ťa, aby si prispel k jej propagácii tak, že si leták stiahneš, vytlačíš ho a umiestniš ho na vhodných miestach v Tvojom okolí, prípadne rozpošli informáciu formou umiestnenia letáka na sociálnych sieťach, ako napr. Facebook a pod. – pomôže to prilákať viac návštevníkov.

Za účelom organizačného zabezpečenia tejto akcie potrebujeme poznať počet vystavovateľov a z toho dôvodu Ťa prosím o včasné oznámenie, či máš záujem tejto výstavy sa zúčastniť a v prípade že áno, o koľko stolov budeš mať záujem.

Vopred ďakujeme za skorú odpoveď,

s pozdravom

Filip Horváth

KLIKNI NA PRIHLÁŠKU