Prihláste sa na „Nože Knives Bratislava 2022“

Vážený kolega,

dovoľ, aby som Ťa informoval o termíne konania  Predajnej výstavy remeselne vyrábaných nožov a iných chladných zbraní,ktorá sa bude konať dňa 14. septembra 2019, Výstavisko Trenčín. Na túto výstavu Ťa čo najsrdečnejšie pozývam.Výstava bude spojená s burzou starožitností.

Bohatý sprievodný program:

– historický šerm

– lukostreľba

– boj nožom

– historická kuchyňa

– prezentácia vojenskej histórie

Čas výstavy nie je striktne

stanovený, možnosť vstupu od 6.00 h

Predpokladaný najväčší záujem od 7-12 h, koniec je volný, podla záujmu návštevníkov a vystavovateľov. Súťaž o „Nôž roka“ ani iná súťaž sa konať nebudú. 

Odhad až 2 500 návštevníkov

 Výstava sa bude konať iba jeden deň (v sobotu) a cena za prenájom jedného stola (rozmerov cca 80×80 cm) je na prvom ročníku vďaka snahe a osobnému nasadeniu MuDr. Vladimíra Dobiáša 0,- € Teda ZADARMO vďaka…

V prípade že máte vlastné stoly, bude to vítané.

Okrem toho za každú osobu, vstupné do areálu:              

Vstupné:                                                    2,- € 

ZŤP (držiteľ bieleho preukazu)             1,- € 

Deti do 6 rokov                                         zdarma

Parkovné:                                                   2 € (vo vnútri areálu výstaviska) 

Počas výstavy každý vystavovateľ zodpovedá za svoje exponáty. Treba si dávať pozor, lebo v minulosti už došlo ku krádežiam vystavených výrobkov.

Prípadný predaj svojich výrobkov realizuje vystavovateľ v súlade so živnostenským resp. obchodným zákonníkom SR a organizátor za jeho konanie, ktoré by nebolo v súlade s platnou legislatívou, nenesie žiadnu zodpovednosť.

Ešte stále rokujem s výstaviskom o prípadnom zrušení vstupného pre vystavovateľov a pracujeme na obohatení sprievodného programu. 

Za účelom organizačného zabezpečenia tejto akcie potrebujeme poznať počet vystavovateľov a z toho dôvodu Ťa prosím o včasné oznámenie, či máš záujem tejto výstavy sa zúčastniť a v prípade že áno, o koľko stolov budeš mať záujem.

PRIHLÁŠKA