NOŽE KNIVES - Bratislava 2022

Medzinárodná predajná výstava remeselne vyrábaných nožov a iných chladných zbraní –
"NOŽE KNIVES 2022 - Bratislava",
ktorá sa bude konať sobotu 9. apríla 2022 v Dome Kultúry Ružinov (CULTUS), Ružinovská ul.č.28, v Bratislave.
Na túto výstavu Ťa čo najsrdečnejšie pozývam.

Výstava sa bude konať iba jeden deň (v sobotu) a cena za prenájom jedného stola (rozmerov cca 80x80 cm) je 20,- €. V prípade dvoch a viac stolov je cena 20,- € za každý jeden stôl, resp. za umiestnenie vlastného zariadenia o ploche neprevyšujúcej 2 m2, je 40,- €. Zabespečenie el. zásvky 5,- €. Otvorenie výstavy pre verejnosť je o 09.00 hod. (pre vystavovateľov je vstup od 06.00), koniec cca o 16.00.

Súťaž o "Nôž roka" ani iná súťaž sa konať nebudú.

Počas výstavy každý vystavovateľ zodpovedá za svoje exponáty. Treba si dávať pozor, lebo v minulosti už došlo ku krádežiam vystavených výrobkov.

Prípadný predaj svojich výrobkov realizuje vystavovateľ v súlade so živnostenským resp. obchodným zákonníkom SR a organizátor za jeho konanie, ktoré by nebolo v súlade s platnou legislatívou, nenesie žiadnu zodpovednosť.

Prihlasovací folmulár v odkaze nižšie

Vzhľadom na neistú pandemickú situáciu si prosím pred výstavou skontrolujte na tejto stránke, či sme neboli nútený spraviť obmedzenia, prípadne výstavu zrušiť. 
http://filiphorvath.sk/vystavabratislava/

s pozdravom

Filip Horváth

A5