Výstava / Exhibition 2020

Zdravím všetkých priaznivcov nožov,
vzhľadom na to že teraz nieje možné usporiadať klasickú výstavu. Rozhodli sme sa pre experiment, Virtuálna výstava remeselne vyrábaných nožov, kožených doplnkov, nožiarskych materiálov a nástrojov. Teda nebudú na nej prezentované priemyselne vyrábané nože, ani výrobky nesúvisiace s nožiarstvom.

Pár informácii pre vystavovateľov. Každý vystavovateľ si môže založiť svoj vlastný príspevok s ľubovoľným počtom fotografii a videa. K foto doporučujem pripojiť popis vystavovaných vecí. Ceny môžte zverejňovať...kto ako chce. Stránka bude až do dňa výstavy ako súkromná a pre ostatných neviditeľná, tak že si môžte príspevky upravovať. V deň výstavy bude stránka sprístupnená verejnosti. Dátum zostáva ako bola plánovaná výstava 25.4. ale potrvá až do 30.4.2020.
Doplnte kontakt na seba, ako chcete zo záujemcami komunikovať. Tel, mail, web, fb a podla svojich možností počas výstavy obratom odpovedať.
Uzávierka na vkladanie prezentácii je 24.4.2020. o 16,00h.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo vymazať príspevky, nevhodné, alebo nesúvisiace s výstavou.

Výstava bude bezplatná teda ZADARMO

odkaz na stránku kde si môžete vytvárať svoje prezentácie.
https://www.facebook.com/groups/651169792123571/?hc_location=ufi

V prípade technických problémov, alebo nejasností pri vytváraní vlastnej prezentácie kontaktujte:
Vít Macák
macakvit@gmail.com
tel: +421904988783 

Prípadný predaj svojich výrobkov realizuje vystavovateľ v súlade so živnostenským resp. obchodným zákonníkom SR a organizátor za jeho konanie, ktoré by nebolo v súlade s platnou legislatívou, nenesie žiadnu zodpovednosť.

Návštevníci výstavy si budú môcť z vašich výrobkov, počas jej konania, vyberať na FB stránke: Knives Nože Bratislava 2020.

Ak dáte vedieť svojim známym prípadne zavesíte plagátik na FB, pomôžete s propagáciou Výstavy.

S prianím pekného dňa, veľa zdravia a úspechov na výstave
Filip Horváth

Dear knife enthusiasts,

according to the situation there is no possibility to held the annual exhibition. We decided to make an experiment - “Virtual exhibition of handmade knives, leather accessories, knife-making materials and tools”. Thus industrial-made knives will not be present, nor the merchandise not connected with the knife-making.

Information for the exhibitors: Every exhibitor is welcome to add a post with unlimited number of photos and videos with accurate description. An exhibitor may publicise the prices of his goods. The FB page will be heldd private until the day of the Exhibition, therefore invisible for others - you may edit your posts until the page will be made public the very day of the exhibition. The date of the exhibition is on the original date 25th of April, but remember, the deadline for adding the posts with your knives and other goods will be a day before (24th of April) at 4:00PM.

The organiser have the right to delete posts which are inappropriate, improper or out of topic.

The Exhibition will be FREE OF CHARGE.

Click on following link to add your posts with your presentations

https://www.facebook.com/groups/651169792123571/?hc_location=ufi

In case of technical problems or other problems with creating your post presentation please contact:

Vít Macák

macakvit@gmail.com

tel: +421904988783

The sell of the offered goods is realised by the exhibitor following the laws of Slovak Republic and organiser of the exhibition is not responsible of any illegitimate businesses caused by exhibitors.

The visitors of the exhibition will be able to browse your presentations on the FB page - Knives Nože Bratislava 2020.

Please help us with the advertising the exhibition with sharing the exhibition flyer on your FB profile, thank you.

Best regards and wishes for good luck on the exhibition,

Filip Horváth

vyrtualna_vystava_jar-dl