Výstava / Exhibition 2019

Vážený kolega,
dovoľ, aby som Ťa informoval o termíne konania  Predajnej výstavy remeselne vyrábaných nožov a iných chladných zbraní – "NOŽE SAN - Bratislava",ktorá sa bude konať dňa 14. decembra v Dome Kultúry Ružinov (CULTUS), Ružinovská ul. č. 28, v Bratislave. Na túto výstavu Ťa čo najsrdečnjišie pozývam. Výstava sa bude konať iba jeden deň (v sobotu) a cena za prenájom jedného stola (rozmerov cca 80x80 cm) je 20,- €. V prípade dvoch a viac stolov je cena 20,- € za každý jeden stôl, resp. za umiestnenie vlastného zariadenia o ploche neprevyšujúcej 2 m2, je 40,- €. Zabespečenie el. zásvky 5,- €. Otvorenie výstavy pre verejnosť je o 09.00 hod. (pre vystavovateľov je vstup od 06.00), koniec cca o 16.00. Súťaž o "Nôž roka" ani iná súťaž sa konať nebudú. 
Počas výstavy každý vystavovateľ zodpovedá za svoje exponáty. Treba si dávať pozor, lebo v minulosti už došlo ku krádežiam vystavených výrobkov.
Prípadný predaj svojich výrobkov realizuje vystavovateľ v súlade so živnostenským resp. obchodným zákonníkom SR a organizátor za jeho konanie, ktoré by nebolo v súlade s platnou legislatívou, nenesie žiadnu zodpovednosť.

Za účelom organizačného zabezpečenia tejto akcie potrebujeme poznať počet vystavovateľov a z toho dôvodu Ťa prosím o včasné oznámenie, či máš záujem tejto výstavy sa zúčastniť a v prípade že áno, o koľko stolov budeš mať záujem.

Vopred ďakujeme za skorú odpoveď,
s pozdravom
Filip Horváth

Dear colleague let me inform you about the Exhibition connected with selling of crafted knives and other similar arms. NOŽE - SAN, Bratislava, which will take place on December 14 in the Cultural House Ružinov (i.e. CULTUS), Ružinovská street no. 28 in Bratislava. I would like to invite you to this exhibition. The exhibition takes place for one day only the rent for a stand (i.e. a table 80x80 cm) is 20,00 EUR. In case there are two or more tables the price is 20,00 EUR for each table, or in other words for placing your own equipment if it does not exceed 2m2 is 40,00 EUR. If a socket/plug is needed the price is plus 5,00 EUR. The exhibition is open to public from 9 am (for exhibitors from 6 am ) and the exhibition finishes at around 4pm. "The knife of the year - competition" is not happening this year and there is no other competition. Every exhibitor is responsible for his/her displays/exhibits so one needs to be careful because there were some thefts in the past. The selling of the knives and other similar arms is realised in accordance with the Commercial Code or with the Trade Law of the Slovak republic. The organiser of this exhibition bears no responsibility if anything is not in accordance with the laws in force.

I need to know the exact number of the exhibitors and that is why I kindly ask you to inform me in advance if you are interested and how many tables would you like to have.Thank you very much in advance.

Best regards,

Filip Horváth